YETİŞMƏ SEZONU

Orta

YETİŞMƏ

Yetişmə vaxtı - aprelin əvvəli

MEYVƏNİN ÖLÇÜSÜ

Meyvələr böyükdür, orta çəkisi 9-9.5 q (28-30 mm) arasında dəyişir

DƏRİ

Çəhrayı ənlik ilə açıq sarı

MƏHSUL

Möhkəm tekstura ilə şirin

DAD

Çox dadlıdır